Update Wetgeving: Ingang Wet Vaste Huurcontracten

Het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet Vaste Huurcontracten’ van de PvdA en de ChristenUnie, dat tot doel heeft tijdelijke huurcontracten af te schaffen, is aangenomen door de Eerste Kamer. Niettemin kan de implementatie ervan niet plaatsvinden vóór 1 januari 2024.

 

 

Update Wetgeving 

Ingang Wet Vaste Huurcontracten

Het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet Vaste Huurcontracten’ van de PvdA en de ChristenUnie, dat tot doel heeft tijdelijke huurcontracten af te schaffen, is aangenomen door de Eerste Kamer. Niettemin kan de implementatie ervan niet plaatsvinden vóór 1 januari 2024.


Als leden van de Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam VVA maken wij gebruik van verschillende contractmodellen:

- Model A: Een contract van onbepaalde tijd met een initiële huurperiode van 12 maanden.

- Model B: Een contract van bepaalde tijd, met een maximale duur van 24 maanden.

- Model C: Een contract van bepaalde tijd, waarbij de intentie bestaat dat de eigenaar weer in zijn woning zal gaan wonen.

Met de aangenomen wet zal het vertrouwde Model B worden afgeschaft, waardoor het niet meer mogelijk is om contracten van bepaalde tijd aan te bieden voor verhuur. Er blijven echter uitzonderingen bestaan, het mag wel voor:

- Studenten die voor tijdelijke duur in Nederland wonen.


Verhuurders mogen de huur opzeggen indien naaste familie de woning wil betrekken. Tijdelijke huur met intentie om terug te keren naar woning (Model C). Tijdelijke huur aan studenten die tijdelijk in Nederland wonen.


Dit is echter van toepassing op nieuwe huurcontracten; bestaande tijdelijke huurcontracten blijven ongewijzigd van kracht.

De exacte datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dit op juli 2024 zijn.